HATAY EXPO 2021'E NE KADAR HAZIR? "EXPO İÇİN BİR YOL HARİTASI"

15 Mart 2018

Bu rapor Hatay Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (HASİAD) “Hatay EXPO 2021’e Ne Kadar Hazır” adlı projesinin sonuçlarını sunmaktadır. Proje raporunda EXPO 2021’in Hatay ekonomisine olası etkileri tartışıldıktan sonra Hatay’ın bu büyük organizasyona ne kadar hazır olduğu beş başlık altında değerlendirilmiştir: Yeşil şehir, ulaştırma altyapısı, turizm çekiciliği, bahçecilik sektörünün gelişmişliği ve Hatay’a ulaşım. Raporun sonuç kısmında Hatay’ın EXPO’dan daha çok fayda sağlamasına yönelik, “yaşanabilirlik”, “turizm altyapısı ve çekiciliği” ve “iletişim stratejisi ve şehir imajı” alanlarında öneriler sunulmuştur.


GİRİŞ

EXPO'nun hedef ve amaçları

EXPO, toplumu belirli bir konuda eğitmek, yenilikleri paylaşmak, gelişimi desteklemek ve iş birliğini teşvik etmek amaçlarıyla düzenlenen küresel bir etkinliktir. Uluslararası Sergiler Bürosu (BIE) bu hedef ve amaçlar doğrultusunda EXPO'nun gerçekten eşsiz bir etkinlik olmasını dört nedene dayandırmaktadır:

  1. Uluslararası toplum için EXPO ilerlemeyi ve iş birliğini destekleyen bir diyalog platformudur. Dünyanın farklı yerlerinden katılımcılar insanlığın temel sorunlarına çözüm aramak için bir araya gelirler. Organizasyon boyunca devam eden konferans, çalıştay, profesyonel/diplomatik toplantı, tartışmalar ile sergi alanında kurulan deneyim vitrinleri çözüm arama sürecinde kullanılan etkileşim araçlarıdır.
  2. Halk için eğitici ve eğlendirici bir deneyimdir. Fuar alanı başlı başına insanların ziyaret edip görmek isteyeceği bir yerken, organizasyon dahilindeki sergi, sosyal aktivite ve gösteriler katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatabilmektedir.
  3. Ev sahibi ülke/bölge için markalaşma ve kalkınma aracı vazifesi görmektedir. EXPO, yapılacağı bölgenin görünürlüğünü ve tanınırlığını artırarak markalaşma sürecine katkıda bulunur. Diğer taraftan EXPO, yapılacağı bölgede altyapı, ulaşım ağı ve konaklama kapasitesine gelişimi için kaldıraç vazifesi görmektedir.
  4. Katılımcılar için uluslararası bir kitleye erişim imkanı ve ekonomik fırsatlar sunmaktadır. EXPO'ya katılan firmalar, uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşları kendilerine ayrılan sergi alanlarında dünyanın farklı yerlerinden gelmiş bir topluluğa hitap etme şansı yakalamaktadır. Bu etkileşim neticesinde yeni uluslararası iş birliği ağları oluşmakta ya da katılımcılar kendi kültürlerini, kültürel ürünlerini daha iyi tanıtabilmektedir. (Şekil 1)

Şekil 1. EPO'nun hedef ve amacı

Kaynak: BIE

EXPO KATEGORİLERİ

BIE dört tür EXPO düzenlemektedir: Dünya EXPO’su, Uluslararası Özel Temalı EXPO, Botanik EXPO’su ve Milano Trienal. En büyük organizasyon olan Dünya EXPO’su 1851’den beri organize edilmekte olup, düzenlendiği zamanın evrensel sorunları konusunda farkındalığı artırmayı ve işbirliği halinde bu sorunlara çözüm üretilmesine zemin oluşturmayı amaçlamaktadır. 6 ay kadar süren bu etkinliğe en az 15 milyon kişi ziyaret etmektedir. İki Dünya EXPO’su arasında, öne çıkan ve ehemmiyet arz eden küresel bir sorunla ilgili tartışma platformu oluşturmak üzere Uluslararası Özel Temalı EXPO düzenlenir. İlki 1936’da düzenlenen, bugünkü formatıyla ise 1988’den beri devam eden Özel Temalı EXPO’ya üç aylık organizasyon süresince en az 5 milyon ziyaretçi ilgi göstermektedir. Bahçecilik EXPO’su BIE ve Uluslararası Çiçek Üreticileri Birliği’nin (AIPH) ortak desteğiyle düzenlenmekte olup tarım ve bahçecilik alanında yenilikçiliği desteklemeyi, yaşam kalitesini artırmayı ve bu alanlardaki sorunlara çözüm arayışına aracılık yapmayı amaçlamaktadır. İlki 1960’da Rotterdam’da düzenlenen Bahçecilik EXPO’su en az iki yılda bir düzenlenmekte olup, 3-6 ay süren organizasyon en az 2 milyon ziyaretçi çekmektedir. Milano Trienal diğer türlerden farklı olarak, her üç yılda bir sadece Milano’da düzenlenmektedir. Halka açık olan ama temelde tasarım sektörünü hedefleyen bu organizasyon tasarımın toplumdaki rolünü vurgulamayı amaçlamaktadır.

Proje Raporunun tamamı...