Card image cap

SALGINLAR, İNSANLAR & BİLİŞSEL YANILGILAR

Salgın hastalıklar insanlık tarihinin bir parçasıdır. Son aylarda küresel ölçekte Covid-19 olarak adlandırılan yeni bir tür korona virüsün sebep olduğu bir salgın ile mücadele etmekteyiz. Tüm dünyada ülkeler salgın ile mücadele için çeşitli önlemler alırken, bu önlemlerin her toplumda farklı seviyelerde karşılık bulduğunu gözlemliyoruz. Bu bilgi notunda, insanların hastalıktan uzak durmak yerine neden risk aldıklarının, devlet otoriteleri tarafından yapılan uyarıları neden kulak ardı ettiklerinin, ihtiyaçlarından fazla ürün almayı neden tercih ettiklerinin davranışsal iktisat çerçevesinden bir değerlendirmesi yapılmıştır. Ayrıca Covid-19 ile yapılan mücadelede bizlere destek sunacak tavsiyelere, önlemlere ve görüşlere yer verilmiştir.

Daha Fazla →
Card image cap

E-SPORLAR: İNTERNET KAFELERDEN STADYUMLARA

Tarih boyunca dünyanın her köşesindeki farklı toplumlarda kendi sosyal ve kültürel değerleri ışığında farklı spor faaliyetleri düzenlenmiştir. Bu spor faaliyetleri bazen kültürel etkileşimlerle dünyaya yayılmış, bazen de yaşanan kültürel değişimlerle yok olmuşlardır.

Daha Fazla →
Card image cap

ARAMIZDAKİ HAWKİNG’LERİ KEŞFETMEK…

Çalışmalarıyla bilime yaptığı katkılar kadar, geçirmiş olduğu motor nöron hastalığına rağmen hayat enerjisini koruyarak azmin ve başarmanın en iyi örneklerinden birisi olan Stephen Hawking geçtiğimiz hafta, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Daha Fazla →
Card image cap

HATAY EXPO 2021'E NE KADAR HAZIR? "EXPO İÇİN BİR YOL HARİTASI"

Bu rapor Hatay Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (HASİAD) “Hatay EXPO 2021’e Ne Kadar Hazır” adlı projesinin sonuçlarını sunmaktadır. Proje raporunda EXPO 2021’in Hatay ekonomisine olası etkileri tartışıldıktan sonra Hatay’ın bu büyük organizasyona ne kadar hazır olduğu beş başlık altında değerlendirilmiştir.

Daha Fazla →
Card image cap

BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİNDEN YIKICI YENİLİKLER ÇIKAR MI?

Bilişim alanında yaşanan gelişmelerle birlikte her gün yeni bir teknoloji hayatımıza girmektedir. Bu yeni teknolojilerin bir kısmı mevcut süreçleri destekleyici özellikte iken, bazıları ise zaman içerisinde bu süreçleri yıkacak ve dönüştürecek güce sahiptir.

Daha Fazla →
Card image cap

TÜRKİYE’DE BÜYÜME ve İSTİHDAM İLİŞKİSİ ÜZERİNE

Bu bilgi notunda büyümenin istihdam yaratma kapasitesi 2004-2016 dönemi için incelenmektedir. 2004 öncesinin araştırmaya dahil edilmemesinin nedeni TÜİK’in Şubat 2014’te işgücü istatistiklerinde yaptığı revizyon nedeniyle yıllık verilerde 2004 öncesi ile 2004 ve sonrasının karşılaştırılmasının mümkün olmamasıdır.

Daha Fazla →
Card image cap

TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA KADIN-ERKEK EŞİTSİZLİĞİ ve İSTATİSTİKLERİN DOĞRU OKUNMASI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken dünya gündeminde tekrar kendisine yer bulan cinsiyet eşitsizliği konusu, gerek siyasal alanda gerek akademik dünyada 1970’lerden itibaren önemli bir tartışma konusu haline gelmiştir.

Daha Fazla →
Card image cap

KARAR VERMENİN MANTIĞI ve DUYGULARIN ROLÜ

Özgürce karar verebilme, biz insanları diğer tüm canlılardan ayıran ve varlığımızı anlamlandıran yegâne farkımızdır. Birey olarak her yeni güne vereceğimiz kararların sorumluluğu ile başlar, her gece ise bu kararların yorgunluğu ile günü noktalarız.

Daha Fazla →