İskenderun Teknik Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSTE-SEA) ulusal ve küresel politika tasarım süreçlerine katkı sağlamak üzere Şubat 2018’de İskenderun’da faaliyetlerine başladı. İSTE-SEA veriye dayalı bilimsel araştırma, analiz ve tartışmalarla bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde ekonomik ve sosyal politikaların nitelik artışına destek olmayı amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda ekibimizin becerileriyle uyumlu beş araştırma alanına odaklandık: Enerji ve Çevre, Ekonomi Politikaları, Sektörel Çalışmalar, Teknoloji ve Yenilikçilik, Bölge ve Şehir. Kısaltmasını komşusu olduğu Akdeniz’den alan İSTE-SEA’da, bu odak alanlara ilgi duyan herkese Akdeniz gibi sıcak bir araştırma ve tartışma platformu sunuyoruz.

 

ARAŞTIRMA ALANLARIMIZ

1.Enerji ve Çevre

 • Enerji
 • Küresel Isınma
 • Çevresel Düzenleme
 • Doğal Kaynaklar

 2.Ekonomi Politikaları

 • Büyüme ve Kalkınma
 • Yoksulluk
 • Küreselleşme
 • Uluslararası Ticaret
 • Sanayi Politikası
 • Para Politikası
 • Maliye Politikası
 • Çalışma Politikası

 3.Sektörel Çalışmalar

 • Demir-Çelik
 • Tarım
 • Turizm
 • Lojistik
 • Enerji
 • İmalat
 • Bilişim
 • Eğitim

 4.Teknoloji ve Yenilikçilik

 • Veri Analitiği
 • Artırılmış Gerçeklik
 • Yapay Zekâ
 • Nesnelerin İnterneti
 • Büyük Veri
 • Girişimcilik
 • Yükselen Teknolojiler

 5.Bölge ve Şehir

 • Bölgesel Planlama
 • Çevresel Düzenleme
 • Akıllı Şehirler
 • Mekân Pazarlaması
 • Kentleşme